Bidrag till saneringen av sågverk i Hudiksvall

Förorenad mark .

Det kraftigt förorenade området Håstaholmen i centrala Hudiksvall ska nu saneras. Naturvårdsverket har beslutat att ge bidrag till projektet om 41,3 miljoner kronor. 

Sågverket, som var i drift mellan 1873 och 1989, bidrog till föroreningar av jord, grundvatten, sediment och byggnader. Föroreningarna består av dioxiner och arsenik från träskyddsbehandlingen som utförts i verksamheten. Halterna av arsenik har i vissa prover överstigit nivån för akut giftig verkan och saneringen är nödvändig för att minska riskerna som föroreningarna innebär nu och i framtiden enligt Naturvårdsverket.

Läs mer och ta del av beslutet på:

naturvårdsverket.se

 

Stäng
Stäng