Producentansvar för batterier

Författningen trädde i kraft den 1 januari 2009. Förordning om producentansvar för batterier .

Producentansvar för batterier infördes i Sverige den 1 januari 2009, SFS 2008:834. Alla batterier ska återvinnas, även icke-miljöfarliga batterier ska samlas in.
Kriterier för producenternas redovisning av sålda, insamlade och återvunna mängder batterier ska tillämpas från 1 januari 2010. Från och med januari 2010 ska producenter anmäla och redovisa på Naturvårdsverkets register för EE- och Batteriregister.

Stäng
Stäng