Vägledning om kvartersnära återvinningscentraler

Åtevinningcentraler .

Rapporten har tagits fram av Avfall Sverige och är tänkt att utgör en vägledning för att etablera kvartersnära återvinningscentraler med beskrivning av vad en kvartersnära återvinningscentral är, hur den kan förverkligas, vilka konsekvenser den medför och hur den kan förvaltas och drivas.

Kvartersnära återvinningscentraler kan enligt rapporten vara en del i utvecklingen av stadens ekologiska hållbarhet och ha goda förutsättningar för att bli en mötesplats. Den kan också bidra till att utveckla stadsdelar och bidra till den sociala hållbarheten. Rapporten tar även upp ett samhällsekonomiskt perspektiv där kostnader för etablering och drift kan balanseras genom att personer som tidigare har haft svårt att få jobb kommer i arbete och därmed kan de kvartersnära återvinningscentralerna också bidra till ekonomisk hållbarhet.

Läs mer i rapporten Kvartersnära återvinningscentraler och på avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng