Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

Byggavfall .

Naturvårdsverket och Boverket har startat en tillsynskampanj med syftet att fler bygg- och rivningsprojekt ska minska sin mängd avfall och hantera sitt avfall bättre.

I Sverige uppstår ungefär tio miljoner ton bygg- och rivningsavfall varje år. Om man räknar bort gruvavfallet, som står för den största mängden avfall i Sverige, så står byggsektorn årligen för ungefär en tredjedel av allt avfall som uppstår i landet och en fjärdedel av allt farligt avfall. Om man räknar bort jord- och muddermassor så är det cirka fyrtio procent av avfallet som uppkommer på byggen som inte sorteras på plats innan det går till deponi eller annan behandling.

Tanken är att tillsynskampanjen ska ge byggnadsinspektörer och miljöinspektörer mer kunskap och konkreta tillsynsverktyg vilket i sin tur ska innebära att byggherrarna minskar mängden avfall, återanvänder mer material och sorterar avfallet bättre. Tillsynskampanj ska drivas under 2013 och kommer innehålla seminarium, webbinarium och ett samverkansforum.

Mer om tillsynskampanjen finns att läsa på Naturvårdsverketshemsida

Stäng
Stäng