Revidering av manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

Plockanalys .

Avfall Sverige har reviderat manualen för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall. Metoden för plockanalys som beskrivs i rapporten är i grunden samma som i den tidigare manualen som togs fram 2005.

Erfarenheter och synpunkter som framkommit vid Avfall Sveriges nationella kartläggning av plockanalyser har tillvaratagits och lyfts fram i rapporten och manualen är upplagt så att den ska kunna följas steg för steg i de olika föreslagna momenten för plockanalys. Bilagor till rapporten innehåller detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Rapporten kan laddas hem på Avfall Sveriges hemsida

Stäng
Stäng