Nya regler om lagring av elavfall

Elavfall .

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:10 har ändras. Krav på väderbeständigt skydd över ytor där elavfall lagras har tidigare bara gällt i förbehandlingsverksamheter. Nu gäller detta även för elavfall som lagras i insamlingsverksamhet.

De som berörs av ändringarna är i första hand kommunernas återvinningscentraler men även producenter, återförsäljare av framförallt vitvaror, verksamheter som hanterar el-avfall, till exempel skrotfirmor samt verksamheter som enbart mellanlagrar avfall.

Mer om de nya reglerna om förvaring av elavfall finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng