Lågenergilampor hamnar allt mer rätt

Lågenergilampor .

Insamlingen av lågenergilampor visade sig under 2012 vara bristfällig i Sverige. Lågenergilampor innehållande kvicksilver slängs felaktigt i glasåtervinningen. En kampanj har genomförts av Avfall Sverige och El-Kretsen för att få fler att lämna in förbrukade lampor på rätt sätt. Miljöminister Lena Ek samlade aktörer för insamling av lågenergilampor, till ett uppföljningsmöte för att rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att få ett bättre fungerande system.

Målet som sattes var att insamlingen av lågenergilampor skulle öka med 2 miljoner under året. Under mötet med miljöministern redovisade Elkretsen att lite drygt 2 600 000 fler lågenergilampor har samlats in och Svensk glasåtervinning redovisade att antalet lågenergilampor har halverats i glasåtervinningen.

Miljöminister Lena Ek är nöjd att målet är nått och menar att det också är positivt att antalet lågenergilampor i glasåtervinningen har halverats. Det finns dock fortsatt förbättringspotential då lågenergilampor fortfarande hamnar fel. Därför är det är viktigt att konsumenterna får en kontinuerlig information för att vi ska bibehålla och minska andelen felaktigt sorterade lampor, avslutar miljöminister Lena Ek.

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg. Lampor som innehåller kvicksilver ska tas omhand som miljöfarligt avfall och inte blandas med hushållsavfall.

Mer om insamling av lågenergilampor finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng