Lagändring om mellanlagring av mindre mängd farligt avfall

Mellanlagring .

En ny miljöprövningsförordning trädde i kraft i den 18 juni 2013. De nya reglerna innebär att mellanlagring av mindre mängder farligt avfall, el-avfall, lampor och batterier inte längre behöver prövas som en miljöfarlig verksamhet. Tidigare krävdes för detta en anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Nu finns undantag i den nya miljöprövningsförordningen som innebär att mellanlagring av mindre mängder farligt avfall inte längre är anmälningspliktigt.

Undantagen kommer att underlätta etablering av insamling i butiker och fastighetsnära insamling av den här typen av farliga avfallet.

Mer om lagändringen finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng