Kampanjer för att fler batterier ska samlas in

batterier .

I en attitydundersökning från 2013 svarade 11 procent av de tillfrågade att de ibland kastar batterier i soppåsen. Pengarna från en miljöavgift på bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier som fanns tidigare ska gå till informationskampanjer om batteriinsamling. Nästan 22 miljoner avsätts till två kampanjer som ska få fler människor att lämna in batterier och få barn att förstå att det är viktigt för miljön och människors hälsa att lämna in batterier.

Syftet med kampanjen är att få fler att lämna in batterierna genom att t.ex. lyfta fram att insamlingen bidrar till att hushålla med jordens resurser och minska mängden skadliga ämnen i miljön. Informationen till barnen kommer att ske genom att skolor erbjuds att delta i batteriskolan. Där får barn från förskola till sjätte klass lära sig mer om batterier, vilken skada de ger om de inte återvinns och vilka alternativ som finns för inlämning av batterier. Elever i fjärde klass kan delta i Batterijakten där Sveriges bästa batterijägare koras.

Mer om informationskampanjen finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida

Stäng
Stäng