Förslag på nytt standardavtal för hantering av elavfall från hushåll framtaget

Elavfall .

Ett förslag till standardavtal för hantering av elavfall från hushåll har förhandlats fram av El-Kretsen och en förhandlingsgrupp med representanter från kommuner, Avfall Sverige och SKL. Planen är att avtalet ska börja gälla från den 1 januari 2013.

Enligt Avfall Sveriges styrelse är det nya avtalet ett erbjudande till kommunerna som säkerställer uppdraget till El-Kretsen med åtföljande ersättningsförmåner. Avtalet ger bland annat möjlighet till lokal anpassning, reglering av hantering av elavfall vid återvinningscentraler, fastighetsnära och konsumentnära insamling samt ersättning till kommunen för utförda tjänster.

Mer om förslaget till avtal finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng