Vägledning till Ramdirektivet

Vägledning till Ramdirektivet .

EU-kommissionen har publicerat en vägledning till ramdirektivet 2008/98/EG om avfall på sin hemsida. Syftet med vägledningen är att ge vägledning till både myndigheter och verksamhetsutövare när det gäller tillämpningen av ramdirektivet.

Vägledningen finns på Miljödirektoratets hemsida

Stäng
Stäng