Sveriges avfallsplan 2012-2017

Sveriges avfallsplan 2012-2017 .

Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell avfallsplan: ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017”. I planen pekas fem områden ut där det krävs ett extra stort behov av åtgärder.

Avfallsplanen är Sveriges svar på direktivet där det krävs att samtliga EU:s medlemsländer ska upprätta avfallsplaner samt ett särskilt program för förebyggande av avfall.

Avfallsplan innehåller bland annat mål och åtgärder för fem prioriterade områden. Planens prioriterade områden:
• Avfall i bygg- och anläggningssektorn
• Hushållens avfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder

Enligt Naturvårdsverket krävs det samarbete mellan en rad olika aktörer som kommuner, myndigheter, näringslivet och forskarsamhället för att nå målen i planen. I avfallsplanen lyfts vad enskilda aktörer behöver göra för att nå målen fram.

Mer om avfallsplanen finns att läsa på naturvårdsverkets hemsida.

 

Stäng
Stäng