Reviderat WEEE-direktiv har förhandlats fram

Reviderat WEEE-direktiv har förhandlats fram .

En reviderad version av WEEE-direktivet har röstats igenom av EU-parlamentet. Detta innebär att alla medlemsländer måste öka sin insamling och återvinning av el-avfall.

År 2016 måste 65 procent av el-avfallet samlas in. Procenttalet är baserat på den genomsnittliga försäljningen av elektriska och elektroniska produkter de senaste tre åren. När direktivet träder i kraft gäller 45 procents insamlingsgrad. Vilket innebär att återvinningsgraden kommer att behöva öka till 80 procent för vissa kategorier av varor.

Strängare åtgärder har förhandlats fram för att stoppa den olagliga exporten av el-avfall till länder utanför EU. Bevisbördan flyttas från tulltjänstemännen till exportörerna vilket innebär att exportörerna måste bevisa att varorna fraktas för reparation eller är lämpliga att återanvändas. Nu kommer även krav på att konsumenterna ska få lämna in små och medelstora elektriska och elektroniska produkter i butiker utan att behöva köpa något nytt.

Medlemsländerna har 18 månader på sig att uppdatera sin nationella lagstiftning när ministerrådet formellt godkänt det uppdaterade direktivet och den förs in i EU-lagboken.

Mer om det reviderade WEEE-direktivet finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng