Sveriges insamling av el-avfall är världsledande

el-avfall .

Varje svensk samlade enligt statistik från El-Kretsen in 16,09 kilo el-avfall under 2011.

Sverige samlade totalt in 154 185 ton el-avfall och batterier, i den siffran ingår även produkter som lämnats in av företagen. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med 2010.

Sverige fortsätter att vara världsledande när det gäller att samla in och återvinna el-avfall. EUs direktiv ligger på endast 4 kilo per invånare vilket innebär att Sverige ligger fyra gånger över direktivet.

Mer om insamlingen av el-avfall finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng