Nya guider från Avfall Sverige

Nya guider från Avfall Sverige .

Avfall Sverige har tagit fram och publicerat två nya guider om ”Undantag från kommunala föreskrifter för avfallshantering” och” Innebörden av begreppet hushållsavfall”.

Syftet med guiden ” Innebörden av begreppet hushållsavfall” är bland annat att ge en tydlig vägledning till begreppet för att göra ansvarsfördelningen mellan kommuner och privata aktörer så tydlig som möjligt. Vägledning som gavs ut 2008 av Naturvårdsverkets saknar enligt Avfall Sverige en beskrivning av jämförligt avfall från verksamheter.

Guiden ”Undantag från kommunala avfallsföreskrifter” ger vägledning till hantering av bland annat dispens från hämtning – inklusive uppehåll i hämtning – utsträckt tömningsintervall, gemensam avfallsbehållare eller annat undantag med stöd av avfallsföreskrifterna och eget omhändertagande av avfall på den egna fastigheten.

Mer om Avfall Sverige och de nya guiderna finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng