Sortering av smått elavfall bör utvecklas

El-avfall .

En ny studie över flöden av konsumentnära elektronik och elavfall i Sverige har tagits fram av SMED (Svenska MiljöEmmissionsData) på uppdrag av Naturvårdsverket. Studien visar att Sverige har en bra överblick över flödena av elektronik och elavfall.

I Sverige används 160 kilo elektriska och elektroniska produkter/person och år. Elavfall är enligt Naturvårdsverket det snabbast växande avfallsslaget.

Enligt studien beräknas 12 000 ton elavfall hamna i hushållssoporna och förpackningsinsamlingen per år. Naturvårdsverket och andra aktörer är inne på att insamlingen, speciellt av smått elavfall som lätt hamnar i soppåsen, måste utvecklas för att underlätta för människor att göra rätt.

Mer om naturvårdsverkets arbete med att minska elavfallet finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng