Återvinningen av plaster kan förstöras av bionedbrytbara plaster

Återvinningen av plaster kan förstöras av bionedbrytbara plaster .

Forskare varnar i en artikel i Dagens Industri för konsekvenserna av felaktig användning av biobaserade plaster.

Christer Forsgren, adjungerad professor på Chalmers tekniska högskola, och Tord Svedberg, VD på IVL Svenska Miljöinstitutet, uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om användning av bioplaster och deras miljöprestanda över ett livscykelperspektiv.

Det är bra att nackdelarna med bionedbrytbara plaster uppmärksamma. Vi har arbetat länge med att reda ut begreppen och förklara skillnaden mellan biobaserade plaster och bionedbrytbara plaster säger Lena Lundberg, Plast- & Kemiföretagen

Enligt forskarna bör bionedbrytbara plaster bara användas i tillämpningar där fördelarna är tydliga och där risken att de blandas med plaster som kan gå till materialåtervinning är så liten som möjligt.

Generellt sätt är det bättre med hållbara plaster, som inte bryts ner utan i stället kan återvinnas. Tyvärr finns det en inställning hos många att det skulle vara tvärt om, och nedbrytbarhet används som ett försäljningsargument säger Lena Lundberg, Plast- & Kemiföretagen

Mer om bionedbrytbara plasters för och nackdelar finns att läsa på Plastnets hemsida

Stäng
Stäng