Ändringar i förordningen om deponering av avfall

Ändringar i förordningen om deponering av avfall .

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

Ändringen innebär bland annat ett förtydligande av definitionen av inert avfall, underjordsförvar och aktiv fas. När det gäller avfall som inte får deponeras görs ett tillägg att deponeringsförbudet inte gäller metalliskt kvicksilver som är avfall enligt EG-förordningen 1102/2008 (om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar samt säker förvaring av metalliskt kvicksilver). Även en ändring i avfallsförordningen (2011:927), som anger att Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EG-förordningen 1102/2008 har genomförts. 

Ändringarna träder i kraft den 16 juli 2012 och är utfärdade genom SFS 2012:371 och SFS 2012:372.

Mer om ändringarna i förordningen om deponering av avfall finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng