Underlag till kriterier för avfall

Ramdirektiv .

Europakommissionen arbetar med genomförandet av det nya ramdirektivet. Joint Research Centre (JRC) i Sevilla har bland annat tagit fram underlag till kriterier för när olika avfallsslag ska anses upphör att vara avfall. Två av rapporter innehåller förslag på metodik för att ta fram kriterier respektive förslag på vilka avfallsströmmar som bör prioriteras i arbetet.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida och i JRCs rapporter om kriterier och avfallsströmmar.

Stäng
Stäng