Ramdirektiv om avfall

Ramdirektiv .

Införandet av ramdirektivet om avfall föreslås i proposition om nedskräpning. För att införa det nya ramdirektivet om avfall finns de förslag till ändringar i miljöbalken som krävs i proposition 2010/11:125 (Nedskräpning). Dessa ändringar beräknas träda i kraft den 10 juli i år. En ny avfallsförordning kommer att komplettera ändringarna i miljöbalken. Beslut om denna beräknas tas i juni och regeringen planerar att förordningen ska kunna träda i kraft i nära anslutning till ändringarna i miljöbalken.

Läs mer om proposition 2010/11:125 (Nedskräpning) på regeringskansliets hemsida.

Stäng
Stäng