Naturvårdsverket kommer bedriva kampanj mot olaglig export av avfall

Naturvårdsverket kommer bedriva kampanj mot olaglig export av avfall .

Naturvårdsverket kommer under våren 2012 bedriva en kampanj för att öka kunskapen hos tillsynsmyndigheten när det gäller olagliga avfallsexporter.

Enligt Naturvårdsverket har det hittills varit störst fokus på det som händer vid gränserna. Så nu ska fokus i den kommande kampanjen istället fokusera på frågor som, var kommer avfallet ifrån? Och vad är ett avfall?

Kampanjen kallas Uppströmskampanjen och ska resultera i vägledning och nya arbetssätt på område.  Under tillsynsperioden april till augusti kommer länsstyrelser och kommuner som deltar i projektet att bedriva tillsyn och testa de nya vägledningarna. Naturvårdsverket planerar sedan uppföljande seminarier för att samla erfarenhet från kampanjen.

Mer om Uppströmskampanjen och arbete med export av avfall finns att läsa i Naturvårdsverkets Tillsynsnytt nr 4 oktober samt på Naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng