Förslag på kriterier för järn och aluminiumskrot

Förslag .

Joint Research Centre (JRC) i Sevilla har lämnat förslag på kriterier för järnskrot, aluminiumskrot och papper till kommissionen och arbetar just nu med att ta fram förslag till kriterier för kopparskrot, glas, plast och kompost.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida och i JRCs rapport om kriterier för järnskrot,

Stäng
Stäng