Ändringsförslag till föreskrifter om deponering

Ändringsförslag till föreskrifter om deponering .

Ett förslag till ändringar i föreskrifterna (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall har tagits fram av Naturvårdsverket.
EU-kommissionen har gjort bedömningen att Sverige inte till fullo uppfyller Rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall när det gäller gipsavfall vilket ligger till grund för denna ändring. Även föreskriftens hänvisning till provtagningsstandarder behöver justeras då två av standarderna kommer att ersättas av en ny i december 2011.

Naturvårdsverket tar emot synpunkter på ändringsförslaget och konsekvensutredningen fram till den 13 januari 2012.

Mer om Naturvårdsverkets förslag till ändringar i föreskrifterna NFS 2004:10 finns att läsa på Naturvårdsverketshemsida.

Stäng
Stäng