Ny förordning om PCB

Författningen trädde i kraft den 1 april 2010. SFS 2007:19.

Förordningen är en sammansmältning av två tidigare förordningar om PCB och bortskaffande av PCB. Nyheter är krav på inventering av förekomst av PCB i fog- och golvmassor i byggnader från 1956-1973 och krav på sanering enligt plan, senaste datum 30 juni 2013.

Läs mer: Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Stäng
Stäng