Ingen skatt på förbränning av hushållsavfall

Författningen träder i kraft den 1 oktober 2010. Lag om skatt på energi .

Skatten på förbränning av hushållsavfall slopas.

Läs mer: Lag (1994:1776) om skatt på energi

Stäng
Stäng