Ny förordning om utvinningsavfall

Författningen trädde i kraft den 1 september 2008. Förordning om utvinningsavfall 2008:722.

Förordningen om utvinningsavfall kompletterar befintliga regler i miljöbalken om hantering av avfall inom utvinningsindustrin, det vill säga gruvor, täkter med mera. De nya reglerna berör miljöskyddsaspekter, hantering av olycksrisker och att kommunerna ska se till att berörd allmänhet har tillgång till information om riskanläggningar.

Stäng
Stäng