Export av avfall till icke-OECD länder

Författningen trädde i kraft den 17 februari 2008. EG-förordning .

EG-förordningen klargör om förbud, anmälan eller informationsplikt krävs för att få exportera grönlistat avfall för återvinning till icke-OECD länder. Förordningen trädde i kraft den 17 februari 2008.

Stäng
Stäng