Deponiskatten höjs till 435 kr/ton

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1999:673.

Höjningen träder i kraft den 1 januari 2006 och är en åtgärd från regeringens sida för att minska andelen avfall som läggs på deponi.

Stäng
Stäng