Avfallsstatistik för år 2004 skall rapporteras till EU

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2150/2002.

Nationell avfallsstatistik för år 2004 ska lämnas till EU:s kommission senast 30 juni 2006 och därefter vartannat år. Alla mängder skall rapporteras i ton.

I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet. Naturvårdsverket vill ha avfallsstatistiken under år 2005. Avfallsstatistik från verksamhetsutövare behövs för att få bättre kontroll på var i Sverige som avfall uppkommer, vilka mängder samt flöden som förekommer etc.

Stäng
Stäng