WEEE-direktivet genomfört i svensk rätt

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2005:209.

Ny förordning om producentansvar för el-avfall. Producenter av elektriska och elektroniska produkter ansvarar från den 13 augusti 2005 för omhändertagande av sitt el-avfall oavsett om det gäller såld vara till hushåll, företag eller export inom EU.

Producent är den som oberoende av försäljningsmetod tillverkar eller säljer elektriska och elektroniska produkter under eget varumärke alternativt yrkesmässigt importerar elektriska och elektroniska produkter.

Det finns uttalade återvinningsmål för insamlat el-avfall som skall vara uppfyllda senast den 31 december 2006. T ex skall minst 65 % av en kopiator återanvändas eller materialåtervinnas (komponenter, material och ämnen). Producenten är skyldig att lämna upplysningar om produkternas innehåll för att underlätta omhändertagande och återvinning.

Även kylar och frysar omfattas av producentansvaret för el-avfall, tidigare var det kommunernas ansvar.

Stäng
Stäng