Nya regler om mottagning och karakterisering av avfall som läggs på deponi

Författningen har trätt i kraft. Förordning NFS 2004:10.

Avfall som skall deponeras måste karakteriseras och den som sköter deponin måste kontrollera att detta har gjorts. Den som är ”siste producent” av avfallet före deponeringen är den som skall se till att avfallet karakteriseras. Som avfallsproducent måste man veta om det avfall som verksamheten ger upphov till är farligt eller icke farligt avfall. Avfallet skall nämligen läggas på olika typer av deponier beroende på vilka egenskaper avfallet har.

Stäng
Stäng