Sortering av brännbart avfall och farligt avfall skall ske vid källan

Författningen har trätt i kraft. Förordning NFS 2004:4 .

Verksamhetsutövare skall sortera ut brännbart avfall och farligt avfall från annat avfall. Sortering skall ske vid källan (källsortering).

Brännbart bygg- och rivningsavfall behöver inte sorteras ut vid källan om:

  • Tillgängligt utrymme är otillräckligt (undantag gäller inte farligt avfall) eller
  • Förhållandena i övrigt är sådana att sortering på plats inte är möjlig
Stäng
Stäng