Ett avfallsråd inrättas på Naturvårdsverket

NV:s instrux*.

Ett avfallsråd har inrättats på Naturvårdsverket för att bistå Naturvårdsverket i deras arbete på avfallsområdet.

Syftet med avfallsrådet är också att skapa ett forum där alla avfallsaktörer kan träffas och diskutera olika aktuella problemfrågor under ledning av representanter för högsta ansvariga myndighet på området. I rådet sitter representanter för kommuner, producenter, olika myndigheter och den privata branschen. Avfallsbranschen representeras av Återvinningsindustriernas VD Annika Helker Lundström. Ordförande i rådet är direktören på miljörättsavdelningen på Naturvårdsverket Kerstin Cederlöf.

*Naturvårdsverkets instruktion går att jämföra med ett privat företags bolagsordning som t ex reglerar när företaget är beslutsmässigt.

Stäng
Stäng