Nya regler om bortskaffning av animaliska biprodukter

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2002/1774/EG.

Exempel på animaliska biprodukter (kategori 3 enligt speciell definition enligt artikel 6 i förordningen) är: matavfall (från restauranger mm), f d livsmedel (utgånget datum mm), djurdelar av livsmedelskvalitet, blod (ej nöt), skinn, fjädrar etc, knäckägg och fiskbiprodukter.

Materialet måste gå att identifiera vid insamling och transport. Fordonet ska vara märkt med ”kategori 3 - ej som livsmedel”. Insamling kan ske i förslutna nya förpackningar eller i täckta läckagefria behållare (som rengörs och desinficeras efter varje användning). Insamlingen ska åtföljas av ett handelsdokument i 3 ex. Register ska hållas över kunderna.

Materialet skall snarast möjligt efter insamlingen bearbetas. Krav finns på vilken bearbetning som är godkänd.

Stäng
Stäng