Deponiskatten höjs till 370 kr/ton

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2002:998, 1999:673 .

Höjningen av deponiskatten är en åtgärd från regeringens sida för att minska andelen avfall som läggs på deponi.

Stäng
Stäng