Utfodring av produktionsdjur med matavfall begränsas starkt p g a mul- och klövsjukan

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2002/1774/EG Biproduktsförordningen.

Tidigare har det funnits krav på kokning i de fall matresterna har bestått av animaliska beståndsdelar. Men sedan den 1 november 2002 är det förbjudet att utfordra bl a grisar och höns med animaliska matrester från kök och restaurangverksamhet.

Reglerna kom till för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar som bl a svinpest och mul- och klövsjuka. Flera utbrott av dessa sjukdomar har kunnat härledas till matavfall.

Fortfarande är det tillåtet att utfordra produktionsdjur med matavfall som helt består av vegetabilier, t ex frukt, grönsaker, bröd och potatis.

Stäng
Stäng