Förordning om hantering av spillolja

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1993:1268.

Förordningen reglerar:

  • Vilka försiktighetsmått som skall vidtas vid hantering av spillolja.
  • Att regenerering (återanvändning) av spillolja skall ske i första hand.
  • Hur förbränning av spillolja skall gå till när den inte går att återanvända.
  • Hur märkning av förpackningar med spillolja skall ske.
Stäng
Stäng