Deponiskatten höjs till 288 kr/ton

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2001:960.

Höjningen av deponiskatten är en åtgärd från regeringens sida för att minska andelen avfall som läggs på deponi.

Stäng
Stäng