Brännbart avfall skall förvaras och transporteras skilt från annat avfall

Författningen har trätt i kraft. Förordning NFS 1998:902.

Brännbart avfall ska sorteras ut vid källan och får ej transporteras eller förvaras tillsammans med icke brännbart avfall.

Undantag från förbud enligt NFS 2001:17

  • Brännbart avfall som är hälso- och/eller miljöfarligt
  • Avfall som omfattas av producentansvar
  • Avfall endast innehållande små mängder brännbart avfall (<10 volymprocent)
  • Om utrymmesbrist omöjliggör sortering/förvaring

Brännbart avfall undantaget från krav på sortering vid källan får förvaras och transporteras tillsammans med annat avfall till platsen för sortering.

Stäng
Stäng