Ändringar i Miljöbalken träder i kraft

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2002:175.

I Miljöbalken har bland annat följande förändringar genomförts:

  • Även mindre ändringar i verksamheter måste anmälas/tillståndsprövas. (9 kap 6 §)
  • Avfall som ska transporteras av kommun eller producent får inte grävas ned. (15 kap 18 §)
  • Tillstånd för deponering får bara meddelas om ekonomisk säkerhet ställs. (ny 34 §)
  • En avfallsdeponis alla kostnader måste ingå i deponiavgiften. (ny 35 §)
  • Kommuner som övertagit tillsynsansvaret får begära omprövning av tillstånd. (24 kap 7 §)
Stäng
Stäng