Nya återvinningsnivåer för förpackningar

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1997:185.

Producentansvar för förpackningar gäller enligt lag sedan 1 oktober 1994. Konsumenter och verksamhetsutövare måste källsortera sina förpackningar.

Den 1 juli 2001 ökade Sveriges målnivåer för förpackningar som skall tas till materialåtervinning (viktprocent): pappersförpackningar 70% (varav 40% materialutnyttjande), metallförpackningar 70% och glasförpackningar 70%.

Motsvarande producentansvar för förpackningar återfinns i EU-direktiv 62/94/EG. Sveriges regering har satt högre återvinningsmål för förpackningar än EU.

Stäng
Stäng