Föreskrifter och allmänna råd om EE-avfall träder i kraft

Författningen har trätt i kraft. Förordning NFS 2001:8.

Föreskrifterna innebär bl a att den som förbehandlar el-avfall skall uppfylla följande:

  • Verksamheten ska ha ett certifierat kvalitets- eller miljöledningssystem (gäller inte om verksamheten endast omfattar sortering).
  • Förbehandlingsmetoderna ska dokumenteras.
  • Komponenter som i utsorterad fraktion betraktas som farligt avfall ska avlägsnas från el-avfallet och hanteras i enlighet med avfallsförordningen (SFS 2001:1063)
  • Vissa andra angivna komponenter, t ex sådana som kan innehålla bromerade flamskyddsmedel samt bildrör, teckenfönster och bildskärmar innehållande flytande kristaller ska avlägsnas från avfallet och hanteras separat.
Stäng
Stäng