Förbehandling av elektriskt och elektroniskt avfall krävs

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1998:902 Ersätts av 2001:1063.

Elektriska och elektroniska produkter är sådana produkter som är beroende av elektroniska strömmar (sladd) eller elektromagnetiska fält (batteri) för att fungera.

Allt el-avfall måste förbehandlas (sorteras och demonteras) av certifierad förbehandlare innan det får fragmenteras, förbrännas eller deponeras.

Förordningen omfattar allt el-avfall, oavsett om det täcks av producentansvaret eller inte (exempelvis fasta installationer för värme, ventilation etc).

Stäng
Stäng