Deponier som inte kan eller skall anpassas till de nya strängare kraven skall stängas

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2001:512.

Se 2008 (2001:512) för information om vad de nya bestämmelserna innebär.
Har man inte för avsikt att uppfylla dessa krav måste deponin avslutas senast 31 december 2008.

Stäng
Stäng