Skatt på avfall som läggs på deponi: 250 kr/ton

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1999:673.

Införandet av deponiskatten är en åtgärd från regeringens sida för att minska andelen avfall som läggs på deponi.

Stäng
Stäng