Vägledning om miljörapportering

Lagstiftning .

Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i NFS 2006:9 vilka bland annat innebär utökade krav på rapportering av bygg- och rivningsavfall för tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Naturvårdsverket har lämnat följande information om vägledningen:
"Det blir från den 1 januari 2015 som det nya rapporteringskravet rent praktiskt kommer att påverka registreringen och rapporteringen på A- och B-tillståndspliktiga anläggningar där det sker omlastning, mellanlagring, sortering och behandling av avfall med ursprung i byggen, rivningar och anläggningsarbeten.

Det mest grundläggande blir att rapporterande anläggningar kommer att behöva införa avfallsförordningens hanteringskoder och avfallskoder för bygg- och rivningsavfall (kap. 17 och 19) som en del av sin ordinarie verksamhet om dessa koder inte redan används. Detta behöver alla berörda förbereda inför det kommande årsskiftet så att den utökade rapporteringen kan löpa på direkt från start 2015 enligt vad NFS kräver.

Er inrapportering i SMP av de utökade data förväntas sedan ske 2016, och då kommer det att finnas ett särskilt webbformulär för detta. Vi återkommer med mer info om det så småningom men det mesta framgår av själva vägledningen redan nu”.

Läs mer om detta på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng