Nationell plan för efterbehandling

Förorenade områden .

Det statliga bidraget för sanering och efterbehandling av förorenade områden är till för insatser där det inte finns någon ansvarig som kan betala hela eller delar av insatsen.

Naturvårdsverket fördelar medlen och har nu tagit fram en nationell plan för fördelningen. Planen är ett verktyg för att se till att efterbehandlingsåtgärder kommer till stånd vid de mest prioriterade förorenade områdena. Detta ska leda till att bidragen ska gå dit de gör mest miljönytta. Samtidigt är tanken att åtgärdstakten ska öka och att teknikutveckling ska ske.

Enligt Naturvårdsverket är arbetet en viktig del för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljön, men även fem andra miljömål.

Mer om fördelning av statligt bidrag för efterbehandling. (ISBN 978-91-620-6617-8) finns att läsa på naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng