Miljönyttan med återvinning

Kretsloppet – det viktigaste vi har

Miljönyttan med återvinning

Att vara en del av kretsloppet är vår paroll. Allt som går att återvinna återvinner vi, när det är miljömässigt försvarbart och ekonomiskt motiverat. Våra behandlingsmetoder är moderna och innovativa, och våra kompetenta och kunniga medarbetare gör allt för att lyckas med vårt mål – att återvinna så mycket som möjligt. Det som ändå inte går att återvinna blir till bränsle. Och det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på våra godkända deponier.

Att källsortera avfallet ger i slutändan en verklig och påtaglig miljönytta. För att kunna återvinna så mycket som möjligt är det en stor fördel om det vi samlar in är sorterat. Metaller för sig, plast för sig och papper för sig – för att nämna några material som vi samlar in, tar emot och behandlar på Ragn-Sells.

Att återvinna avfall ger stor miljönytta. Om miljöfördelarna kan du läsa här under. Eller använd vår Klimatnyttoguide – där du kan se vilken klimatnytta återvinning av olika material skapar.

Du kan läsa mer om våra olika behandlingstekniker här.

Om du undrar hur du ska källsortera ditt avfall kan titta i vår Källsorteringsguide.

 

Stäng
Stäng