Kommunal renhållning

Ragn-Sells KommunPartner AB är ett dotterbolag i Ragn-Sellskoncernen som erbjuder svenska kommuner, kommunförbund och kommunala bolag entreprenadtjänster inom fastighetsrenhållning och insamling av slam från enskilda anläggningar.

Inom dessa verksamheter levererar vi daglig service till ett 50-tal kommuner i Sverige.

Läs mer på ragnsellskommunpartner.com

Stäng
Stäng