Förändringar i Allmänna villkor

Ragn-Sells allmänna villkor ses nu över, bland annat på grund av att de innehåller hänvisningar till det gamla indexet, T92SÅE2.

Från och med maj 2017 kommer de reviderade Allmänna villkoren att träda i kraft. De ersätter då de gamla Allmänna villkoren.

Från och med april kommer både de nya och befintliga Allmänna villkoren att finnas för påseende här på ragnsells.se och i vår Kundportal.

Här hittar du de Allmänna villkoren

Förändring av index för transportpriser

Det index som ofta används för att indexera transportpriser, T92SÅE2, håller på att avvecklas. Det ersätts istället av T16SÅE3.
Läs mer om vad detta innebär här
Stäng
Stäng